Evidentas online - servis za vođenje utroška materijala za zubotehničke laboratorije

 Prijava
Dobrodošli! Ako ste registrirani Evidentas korisnik unesite Vaše korisničko ime i lozinku i potvrdite klikom na gumb "Prijava".


Novi korisnik? Registrirajte se!

Korisničko ime
Lozinka
 

  Zaboravili ste lozinku?
 

Imate li teškoća sa vođenjem evidencije utroška materijala?

 

Gubite li previše vremena za ispisivanje računa? Snalazite li se u svoj toj papirologiji?

 

EVIDENTAS je potpuno automatiziran sustav za izračun i arhiviranje evidencije utrošenog materijala i pripremu računa. Ne morate ništa brojati niti preračunavati, Evidentas to radi umjesto Vas.

 

Izrađen posebno za zubotehničke laboratorije i u suradnji sa zubnim tehničarima, EVIDENTAS je aplikacija po mjeri svakog zubotehničara koji cijeni svoje vrijeme. Jednostavna za korištenje neovisno o stupnju informatičke pismenosti, ažurna i potpuno pregledna.

 

Najjednostavniji način da se uvjerite odgovara li Vam EVIDENTAS je da ga isprobate - jer registracija i prvih 28 dana su besplatni!

 ZAŠTO NA INTERNETU (ONLINE)?

Brzina

Online (internet) aplikacija je u svakom trenutku spremna za rad i kontinuirano se nadograđuje prema Vašim zahtjevima.

Podaci o normativima pojedinih zubotehničkih radova se nalaze u centraliziranoj bazi podataka koja je uvijek u toku te se stalno osvježava i dopunjava. Tako je moguć i vrlo brz odgovor na zahtjeve korisnika, kao što su dodavanje novih (ili specifičnih) zubotehničkih radova u bazu, zajedno s pripadajućim normativima.

Sigurnost

Online pristup osigurava fizičku sigurnost Vaših podataka.

Svi Vaši podaci (stomatološke ordinacije, računi, potpuna povijest utroška materijala...) unutar EVIDENTAS-a uvijek će Vam biti dostupni bez obzira na eventualne kvarove Vašeg osobnog računala ili gubitak Vaše papirnate arhive.

Dostupnost

Online aplikacija Vam omogućuje pristup sa bilo kojeg računala koje ima vezu na internet.

EVIDENTAS licenca ne ograničava broj računala s kojeg se možete koristiti uslugom: do svojih podataka možete doi sa bilo kojeg računala koje ima vezu na Internet, bez obzira da li ste u laboratoriju, kod kue, na poslovnom putu ili na godišnjem odmoru. Pri tome samo Vi možete pristupiti Vašim podacima - korištenjem jedinstvenog korisničkog imena i pristupne šifre pomoću kojih Vas EVIDENTAS prepoznaje i dozvoljava Vam ulaz.

 OSNOVNA OBILJEŽJA APLIKACIJE
 
 • UŠTEDA VREMENA
  Naučite cijeniti svoje vrijeme: bez papira, olovku i duplo vođenje računa i utroška: Od Vas se očekuje samo da u EVIDENTAS unesete radove koje ste izradili.

 • ISPLATIVOST
  Evidentas istovremeno brine o utrošku materijala za radove, o vašim računima i o ispisu računa!

 • JEDNOSTAVNOST I ERGONOMIČNOST KORIŠTENJA
  U izradi aplikacije sudjelovali su zubotehnički laboratoriji. Evidentas je prilagođen i totalnom početniku ali dovoljno moćan da zadovolji i najzahtjevnije korisnike.

 • PREGLEDNOST PODATAKA
  Svu dokumentaciju, račune i utrošak možete pregledavati i pretraživati po vremenskom razdoblju, ordinacijama, nazivu radova...

 • AŽURIRANOST NORMATIVA
  Svi normativi se nalaze u centraliziranoj bazi podataka. Sve radove i normative možete pregledavati.

 • SIGURNOST PRISTUPA
  Vaši su podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa jedinstvenim korisničkim imenom i pristupnom lozinkom.

 • ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA
  Svi unešeni podaci čuvaju se na neoograničeno vremensko razdoblje.

 • PODRŠKA ZA Microsoft Excel i Microsoft Word
  Mogućnost snimanja formatiranih računa, tablica utroška i mjesečnih izvješća o utrošenom materijalu na Vašre računalo u popularnim formatima.

 • DIREKTAN ISPIS UTROŠKA MATERIJALA I RAČUNA (R-1, R-2)

 

Programiranje i dizajn aplikacije: San Marko d.o.o. Izjava o privatnosti

 

Zatvori video prozor Zatvori video prozor